--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ดร.ปัญญา หาแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
พบผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
21 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร

วัคซีนโควิด-19 สำหรับวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน

มาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นกับ วัคซีนโควิด-19 สำหรับวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน รวมถึงวิธีการปฎิบัติตัว ก่อน-หลัง, ประโยชน์และผลข้างเคียงก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

05 ต.ค. 64 Super administrator  13

กษีณากิตยานุสรณ์ พ.ศ.2564 (สพม.พิจิตร)

หนังสือที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและประวัติ แก่ผู้เกษียณ​อายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

11 ต.ค. 64

Super administrator
view  40

ข่าวประชาสัมพันธ์FACEBOOK

อบรมออนไลน์ สพม.พิจิตร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม