--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 รองวณัฐ

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สหวิทยาเขตตะพานหิน

 สหวิทยาเขตตะพานหิน

   

โรงเรียนตะพานหิน

ที่อยู่ :  ตำบลตะพานหิน
อำเภอ : ตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 056-621054
E-mail :
            Website           Facebook

ผอ.ทิว มนูญธรรม
    โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
ที่อยู่ : 180 หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง-วังหว้า
ตำบล : วังสำโรง
อำเภอ : ตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 0931357886
E-mail : 2wangwangsamrongwangwaschool@gmail.com
            Website          Facebook

ผอ.ชัยชน หน่อมาก
    โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโพธิ์
ตำบล : ทุ่งโพธิ์
อำเภอ : ตะพานหิน
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 056619859 , 065-5903535
E-mail :
            Website           Facebook
 
ผอ. .........
    โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านเขาทราย
ตำบล : เขาทราบ
อำเภอ : ทับคล้อ
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 056-649371
E-mail :
            Website           Facebook
  
ผอ.ภิญโญ ขาวพราย
    โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน
ตำบล : ท้ายทุ่ง
อำเภอ : ทับคล้อ
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 056619968
E-mail :
            Website           Facebook
  
ผอ.เอมอร เสือปรางค์
    โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ตำบล : ห้วยพุก
อำเภอ : ดงเจริญ
จังหวัด : พิจิตร
โทร : 056-619646
E-mail :
            Website           Facebook
  
ผอ.วรนารถ ตันพานิช
    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 5 บ้านวังงิ้วใต้
ตำบล : วังงิ้วใต้
อำเภอ : ดงเจริญ
จังหวัด : พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-904459
E-mail : Wangwit.school@gmail.com
             Website           Facebook
 
ผอ.ธนพล ฉ่ำเพียร
       

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล : สหวิทยาเขตตะพานหิน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 240

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม