--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สหวิทยาเขตสามง่าม

 สหวิทยาเขตสามง่าม

    โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : 218 หมู่ 10 
ตำบล : สามง่าม
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร 
โทร. : 056-691244
E-mail  :
          Website          Facebook

ผอ.โชคชัย เทพสุริยวงศ์
    โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร 
โทร. : 056-673189
E-mail  :
          Website          Facebook

 

ผอ.วิฑูรย์ คำจริง
    โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านวังกระทิง
ตำบล : เนินปอ
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร 
โทร. : 056-900345
E-mail  :
          Website          Facebook

 

 
ผอ.เพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
    โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ที่อยู่ :  30/8 หมู่ที่ 1 
ตำบล : หนองโสน
อำเภอ : สามง่าม
จังหวัด : พิจิตร 
โทร :  056-901108
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.นิกูล ทองหน้้าศาล
    โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง
ตำบล : หนองหหลุม
อำเภอ : วชิรบารมี
จังหวัด : พิจิตร 
โทร :  056-692255
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.นิรุตติ ครุฑหลวง
    โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ 
ตำบล : วังโมกข์ 
อำเภอ : วชิรบารมี
จังหวัด : พิจิตร 
โทร : 056-030324
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.นพคุณ ครุฑหลวง
    โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2
ตำบล : โพธิ์ประทับช้าง
อำเภอ : โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด : พิจิตร 
โทร :  056-689028
E-mail  :
          Website          Facebook
 
ผอ.พีรพงศ์ หมอนทอง
    โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านฝากคลอง
ตำบล : ดงเสือเหลือง
อำเภอ : โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด : พิจิตร 
โทร : 056-901603
E-mail :
          Website          Facebook

ผอ.สายัณห์ หอกุล
ข้อมูล : สหวิทยาเขตสามง่าม เผยแพร่โดย : Super administrator View : 535

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม