--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

 สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

   

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 5 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร. : 056-990330
E-mail :
          Website           Facebook

ผอ. .......................
    โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ที่อยู่ : 229 หมู่ที่ 3
ตำบล : คลองคะเชนทร์
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร. : 056-608830
E-mail  :
          Website          Facebook

ผอ.ชุมพล สุวิเชียร
    โรงเรียนเมธีพิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านท่าฬ่อ
ตำบล : ท่าฬ่อ
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร. :  056-615620
E-mail  :
           Website          Facebook
 
ผอ.ปัญญา โสดถานา
    โรงเรียนวังกรดพิทยา
ที่อยู่ : 213 หมู่ที่ 4 บ้านวังกรด
ตำบล : บ้านบุ่ง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร. :  056-685255
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.กิตติทัต อาจเอื้อ
    โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 1
ตำบล : ฆะมัง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
โทร. : 056-697251
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.สำราญ เขม้นกิจ
    โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง
ตำบล : สากเหล็ก
อำเภอ : สากเหล็ก
จังหวัด : พิจิตร
โทร. : 056-699331
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.ทวี หุ่นเจริญ
    โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 2
ตำบล : หนองพระ
อำเภอ : วังทรายพูน
จังหวัด : พิจิตร
โทร. : 056-619855
E-mail  :
          Website           Facebook

ผอ.ธีรวัช อุดคำมี
ข้อมูล : สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1357

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม