--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

อบรมออนไลน์ สพม.พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิญชวน ข้าราชการครู และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ "การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่" และมีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

1.หลักสูตร ว3/2564  มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.หลักสูตร ว4/2564  การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
3.หลักสูตร ว22/2564  การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.หลักสูตร ว23/2564  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เข้ารับการอบรมรูปแบบออนไลน์ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล : อบรมออนไลน์ สพม.พิจิตร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 98

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม