--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

คลังสื่อ/ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2565

https://bit.ly/3F1xYf8

 

หลักเกณฑ์การคักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

https://bit.ly/3HII467

 

ข้อมูล : คลังสื่อ/ความรู้ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 539

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม