--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นายเชาว์  มาเนียม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

   
นางนพคุณ  ครุฑหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

   
นายนิรุต  ครุฑหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน เผยแพร่โดย : administrator View : 547

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม