--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายชุมพล สุวิเชียร

ผู้อำนวยการสระหลวงพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

   
นาย............

ผู้อำนวยการโรงเรียน........

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

   
นางสาว.......

ผู้อำนวยการโรงเรียน.......

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางธนพร เอมดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

   
นางรัตนา ทั่งทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

   
นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   
 
นางนิตยา เอี่ยมแดง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

   
นายชาญณรงค์  อินอิว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   
นายชัยวุฒิ  แปงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

   
ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เผยแพร่โดย : administrator View : 577

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม