--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นายวิฑูรย์  คำจริง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

   
นางนิกูล  ทองหน้าศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

   
นางสา่วศิรินาฎ  เจาะจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นายชัยวุฒิ  แปลงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่โดย : administrator View : 576

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม