--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสมชาย  ยอดเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

   
นายวินัย  ยุพจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

   
นางสาวรนารถ  ตันพานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

   
นางสาวจริยา  แจ่มแจ้ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

   
ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่โดย : administrator View : 574

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม