--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุชาติ  สิงห์สง่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
นายธนพล  ฉ่ำเพียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

   
นายพีรพงศ์  หมอนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางรัตนา  ทั่งทอง

ศึกษษนิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เผยแพร่โดย : administrator View : 572

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม