--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสายัณห์  หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

   
นายปัญญา  โสดถานา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

 

   
นายกิตติทัต  อาจเอื้อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกรดวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

 

นางยุพร  เหลืองศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี เผยแพร่โดย : administrator View : 564

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม