--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายทวี  เจริญหุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   
นายธีรวัช  อุดคำมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   
นายเพิ่มวิทย์  กฤษณาบรรพต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางยุพร  เหลืองศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 627

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม