--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

   
นายสำราญ  เขม้นกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

   
นายชัยชน หน่อมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังว้า

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

นาย............

นัก....................

   
ข้อมูล : บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน เผยแพร่โดย : administrator View : 526

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม