--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นายทิว  มนูญธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

   
นายชัยพร ชมประเสริฐ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

   
นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน

ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวพรประสิทธิ์  แก่นจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

   
นายเรวัตร  สุขโอรถ

พนักงานธุรการ

 

   
นางณัฐนันท์  เรืองศิริ

แม่บ้าน

   
ข้อมูล : บุคลากร กลุ่มอำนวยการ เผยแพร่โดย : administrator View : 566

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม