--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 รองวณัฐ

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สพม.พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรรั ับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  อัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน 5  ตำแหน่ง คือ

    -  นักจัดการงานทั่วไป                  1  ตำแหน่ง

    -  นักทรัพยากรบุคคล                  1  ตำแหน่ง

    -  นักวิชาการเงินและบัญชี             1  ตำแหน่ง

    -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       1  ตำแหน่ง

    -  นักวิชาการศึกษา                     1  ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง วันที่ : 06 พ.ย. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1320

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม