--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

แจ้งโรงเรียนในสหวิทยาเขตตะพานหิน เรื่องนี้ขอยกเลิกโครงการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งข่าวเพื่อนครู วันที่ : 12 เม.ย. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 79

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม