--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประชุมวางแผนบุคลากรในสำนักงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ Super administrator 10 เม.ย. 64 111
2 รับมอบงานปฏิบัติหน้าที่ สพม.พิจิตร Super administrator 11 ต.ค. 64 115
3 บุคลากร สพม.พิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ คุณยุพร เหลืองศรีสกุล นักทรัพยากรบุคคล Super administrator 10 เม.ย. 64 127
4 กิจกรรมจุดเทียนในการแสดงประทีปนาวา บูชาหลวงพ่อเพชร ณ เวทีกลางน้ำ ลำน้ำน่าน หน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง Super administrator 12 เม.ย. 64 156
5 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Super administrator 13 เม.ย. 64 139
6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด จีระพงษ์ / ครู 23 เม.ย. 64 205
7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7/2564) Super administrator 20 ส.ค. 64 212
8 กษีณากิตยานุสรณ์ พ.ศ.2564 (สพม.พิจิตร) Super administrator 11 ต.ค. 64 138
9 มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม Super administrator 11 ต.ค. 64 151
10 วัคซีนโควิด-19 สำหรับวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน Super administrator 05 ต.ค. 64 130
11 มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน Super administrator 02 พ.ย. 64 146
12 มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม Super administrator 02 ธ.ค. 64 98
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศตำแหน่งผู้ปริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) Super administrator 16 ธ.ค. 64 35
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศตำแหน่งผู้ปริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) Super administrator 16 ธ.ค. 64 29
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประกาศตำแหน่งผู้ปริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) Super administrator 16 ธ.ค. 64 35
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 16 ธ.ค. 64 27
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator 16 ธ.ค. 64 37
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 32
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 29
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 33
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 23
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 22
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator 16 ธ.ค. 64 25
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 16 ธ.ค. 64 22
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประกาศการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ Super administrator 16 ธ.ค. 64 29
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 16 ธ.ค. 64 25
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 28
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกาศรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator 17 ธ.ค. 64 27
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 25
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และะตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator 17 ธ.ค. 64 21
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ธ.ค. 64 17
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 26
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 25
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ธ.ค. 64 22
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา Super administrator 17 ธ.ค. 64 25
36 สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน Super administrator 17 ธ.ค. 64 19
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 19
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 24
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ Super administrator 17 ธ.ค. 64 21
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งหรือโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 17 ธ.ค. 64 19
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 20
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 19
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ธ.ค. 64 16
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 20
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 17 ธ.ค. 64 30
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ธ.ค. 64 26
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 33
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ธ.ค. 64 34
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 21
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 24
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator 21 ธ.ค. 64 20
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 16
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 21 ธ.ค. 64 16
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 19
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 21 ธ.ค. 64 17
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 18
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 15
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการฯ มาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) Super administrator 21 ธ.ค. 64 17
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 18
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 16
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 21 ธ.ค. 64 19
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 21 ธ.ค. 64 18
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้ฃที่ 1) Super administrator 21 ธ.ค. 64 24
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 16
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 18
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 23
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 17
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 18
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator 22 ธ.ค. 64 23
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 22 ธ.ค. 64 26
77 โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม Super administrator 22 ธ.ค. 64 35
78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 24 ธ.ค. 64 30
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนฯ Super administrator 27 ธ.ค. 64 13
80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนฯ Super administrator 27 ธ.ค. 64 16
81 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
82 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 19
83 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 20
84 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 16
85 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่าง (เพิ่มเติม) Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
86 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
88 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
89 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 13
90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 27 ธ.ค. 64 15
91 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนฯ Super administrator 27 ธ.ค. 64 17
92 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 28 ธ.ค. 64 15
93 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 28 ธ.ค. 64 15
94 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) ครั้งที่2 Super administrator 28 ธ.ค. 64 32
95 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 28 ธ.ค. 64 43
96 สพฐ.ประกาศแต่งตั้งผู้กำกับติดตามการดำเนินการจัดการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 Super administrator 30 ธ.ค. 64 30
97 สำนักงานจังหวัดพิจิตรประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Super administrator 30 ธ.ค. 64 40
98 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 13
99 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) Super administrator 04 ม.ค. 65 13
100 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 15
101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 13
102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 13
103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 17
104 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 18
105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 16
106 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปลี่ยนแปลงความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา Super administrator 04 ม.ค. 65 13
107 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 Super administrator 04 ม.ค. 65 14
108 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 13
109 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 13
110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 16
111 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ Super administrator 04 ม.ค. 65 15
112 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 04 ม.ค. 65 15
113 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม Super administrator 04 ม.ค. 65 18
114 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 13
115 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 14
116 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 14
117 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 14
118 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 20
119 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ชี้แจงการจัดทำเอกสารประกอบการพิจรณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 28
120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 45
121 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 28
122 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 05 ม.ค. 65 37
123 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 07 ม.ค. 65 179
124 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 10 ม.ค. 65 10
125 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 10 ม.ค. 65 9
126 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 10 ม.ค. 65 10
127 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 10 ม.ค. 65 12
128 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ Super administrator 10 ม.ค. 65 15
129 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 11 ม.ค. 65 6
130 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 6
131 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 6
132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 5
133 สำนักงานเศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 11 ม.ค. 65 8
134 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 10
135 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 9
136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 13
137 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 10
138 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 11 ม.ค. 65 9
139 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 11 ม.ค. 65 19
140 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) Super administrator 12 ม.ค. 65 7
141 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่ิมเติม) Super administrator 12 ม.ค. 65 9
142 สำนักงานเขตพื้นที่การษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 Super administrator 12 ม.ค. 65 11
143 สำนักงานเขตพื้นที่การษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 12 ม.ค. 65 13
144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 13 ม.ค. 65 3
145 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารศึกษา เพิ่มเติม Super administrator 13 ม.ค. 65 7
146 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2564 Super administrator 13 ม.ค. 65 5
147 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 13 ม.ค. 65 8
148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 13 ม.ค. 65 12
149 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์แจ้งแก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 Super administrator 13 ม.ค. 65 4
150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 13 ม.ค. 65 4
151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงวิชาเอกการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 13 ม.ค. 65 3
152 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 Super administrator 13 ม.ค. 65 4
153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ ขอแก้ไขความต้องการกลุ่มวิชาเอกของสถานศึกษา ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 Super administrator 13 ม.ค. 65 6
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ แก้ไขคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 13 ม.ค. 65 13
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 13 ม.ค. 65 11
156 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 13 ม.ค. 65 19
157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม Super administrator 13 ม.ค. 65 23
158 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 14 ม.ค. 65 6
159 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 14 ม.ค. 65 13
160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Super administrator 17 ม.ค. 65 0
161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) Super administrator 17 ม.ค. 65 1
162 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม Super administrator 17 ม.ค. 65 7
163 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม Super administrator 17 ม.ค. 65 7
164 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2565 Super administrator 17 ม.ค. 65 7
165 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) Super administrator 17 ม.ค. 65 11
166 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. Super administrator 19 ม.ค. 65 10
167 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) Super administrator 19 ม.ค. 65 6
168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รับย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 Super administrator 19 ม.ค. 65 6
169 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกณีปกติ) ประจำปี 2565 Super administrator 19 ม.ค. 65 18
170 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับย้ายข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) Super administrator 20 ม.ค. 65 12
171 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ Super administrator 20 ม.ค. 65 13
172 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 Super administrator 20 ม.ค. 65 13
173 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ..ศ. 2564 Super administrator 24 ม.ค. 65 1
174 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ Super administrator 24 ม.ค. 65 1
175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 24 ม.ค. 65 1
176 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รับย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ Super administrator 24 ม.ค. 65 1
177 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2565 Super administrator 24 ม.ค. 65 0
178 สำนักงานจังหวัดพิจิตรแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา Super administrator 24 ม.ค. 65 0
179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 24 ม.ค. 65 0
180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 Super administrator 24 ม.ค. 65 3
181 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 Super administrator 24 ม.ค. 65 3
182 สำนักงานจังหวัดพิจิตรประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ Super administrator 24 ม.ค. 65 4
183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator 24 ม.ค. 65 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม