--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 รองวณัฐ

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน

มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน

ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร

มอบกลอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่..ผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน

๑. นายพีรพงศ์ หมอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
๒. นายธีรวัช อุดคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เกิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
๓. นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เกิดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
๔. นายธนพล ฉ่ำเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เกิดวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๙
๕. นางสาวจิรฐิติกาล  บุญอินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิยาคม เกิดวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๑๒

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 70

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม