--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 24

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม